nazwa
typ
rozmiar
data wydania
data zmiany
uwagi
msi
31.28
2024-04-19
2024-04-24
Pobierz i uruchom ten plik aby zaktualizować program Puzzle/TaxPro na bazie Access do najnowszej wersji.
msi
33.13
2024-04-19
2024-04-24
Pobierz i uruchom ten plik aby zaktualizować program Puzzle/TaxPro na bazie PostgreSQL do najnowszej wersji.
msi
28.00
2024-04-19
2024-04-24
Pobierz i uruchom ten plik aby zaktualizować program PuzzleKS do najnowszej wersji.
pdf
0.11
2024-04-19
2024-04-24
Opis zmian w najnowszej wersji programu.
pdf
1.18
2024-04-19
2024-04-24
Opis wszystkich zmian zachodzących w kolejnych wersjach programu.

Adad Systems

ul. Cebertowicza 51
91-164 Łódź

NIP: 7260127505
REGON: 004343441

Referat Handlu i Usług UMŁ
Delegatura Bałuty: 12896

Bank
PKO BP S.A. 6 oddział w Łodzi
60 1020 3408 0000 4102 0017 0845

Kontakt

ul. Traktorowa 40 lok. 1
91-129 Łódź

tel. centrala: 42 61 15 800

BOK
tel.: 801 000 321
e-mail: info@adad.pl

Hotline
tel.: 801 000 123
e-mail: hotline@adad.pl