Lokalizacja: Skip Navigation LinksSklep > Katalog produktów > Szczegóły produktu
Symfonia Finanse i Księgowość wersja 1 stanowiskowa dla 1 firmy
Cena netto: 1 990,00 zł
Cena brutto: 2 447,70 zł
Doskonały program do prowadzenia pełnej księgowości, realizuje wszystkie zasadnicze operacje księgowe - budowania planu kont, księgowania dokumentów, rozrachunki.
Czas realizacji: 3 dni.
Symfonia Finanse i Księgowość wersja 1 stanowiskowa dla 1 firmy
Typ produktu: oprogramowanie
Producent: Sage sp. z o.o.
Program realizuje wszystkie zasadnicze operacje księgowe - od budowania planu kont i łatwego księgowania dokumentów poprzez automatyczny bilans zamknięcia, pełne rozrachunki i rozliczenia, aż do gotowych lub zdefiniowanych przez Użytkownika zestawień i sprawozdań.

Program przeznaczony do prowadzenie 1 firmy na jednym stanowisku komputerowym.

Zalety programu Finanse i Księgowość:

Łatwe przystosowanie programu do potrzeb firmy
- Możliwość wyboru długości roku obrachunkowego – do 22 miesięcy; obsługa lat obrachunkowych przesuniętych względem lat kalendarzowych
- Możliwość rozpoczęcia pracy w każdym miesiącu roku obrachunkowego, poprzez wprowadzenie bilansu otwarcia i obrotów rozpoczęcia
- Generowanie wzorcowego planu kont powiązanego ze wzorami sprawozdań finansowych (w oparciu o dane podawane przy zakładaniu firmy)
- Możliwość dostosowania wzorcowego planu kont do potrzeb przedsiębiorstwa
- Możliwość wczytania „modelu księgowego firmy” czyli planu kont i powiązanego układu sprawozdań finansowych pobranych z innej firmy, co ułatwia np. dostosowania branżowe
- Definiowanie rejestrów VAT, układów bilansu, rachunku zysków i strat oraz parametrów stałych (np. wysokości odsetek)
- Automatyczne dekretowanie naliczonych w programie różnic kursowych i odsetek za zwłokę, z wykorzystaniem definiowanych kont specjalnych
- Definiowanie kont podpowiadanych przy wprowadzaniu dokumentów sprzedaży i zakupu poszczególnych typów
- Możliwość definiowania własnych rodzajów dokumentów w oparciu o dokumenty wzorcowe
- Prowadzenie rachunku kosztów w różnych wariantach; automatyczne księgowania równoległe między zespołami "4" i "5"; kontrola kręgu kosztów
- Tworzenie słowników – kartotek pełniących rolę grup kont analitycznych
- Możliwość stosowania definiowanych przez Użytkownika znaczników do wyróżniania dokumentów, rozrachunków, zapisów w rejestrach VAT, a także podmiotów w kartotekach kontrahentów, pracowników i urzędów

Podniesienie komfortu codziennej pracy i skuteczne zabezpieczenie danych
- Zapewnienie ciągłości rozliczeń, np. z kontrahentami, poprzez wprowadzenie nierozliczonych transakcji do obrotów rozpoczęcia
- Pełna kontrola nad mechanizmem automatycznego przeksięgowania kosztów według zadanych kryteriów
- Tworzenie firmy testowej (próbnej) założonej na podstawie danych firmy głównej, w celu sprawdzenia poprawności wykonywanych działań
- Tworzenie kopii lub storna z wprowadzonego dokumentu – szablonu dla księgowania powtarzających się dokumentów
- Rozbudowany mechanizm wzorców księgowania może być zastosowany niezależnie dla dekretacji i wpisów w rejestrach VAT
- Kontrola poprawności wprowadzonych danych pod względem rachunkowym oraz bilansowania się dokumentów
- Prowadzenie raportu kasowego z możliwością wprowadzania faktur VAT z uwzględnieniem rejestrów VAT
- Automatyczne wyliczanie bieżących różnic kursowych (z uwzględnieniem operacji w buforze), dokonywanie zestawień zobowiązań i należności w walutach
- Wycena bilansowa wartości na kontach walutowych, wyrażonych w walutach miesięcznie i na dzień bilansowy
- Pełna obsługa rozliczeń VAT przy transakcjach zagranicznych, w tym obsługa transakcji wewnątrzunijnych (WNT i WDT)
- Rejestracja transakcji trójstronnych
- Możliwość rozliczania pracowników z pobranych zaliczek
- Kontrola sald kont rachunków bankowych podczas wprowadzania dokumentu typu wyciąg bankowy
- Mechanizmy weryfikacji poprawności NIP wszystkich krajów należących do UE
- Możliwość dołączania do każdego dokumentu dodatkowego opisu lub komentarza w formie notatki
- Nadawanie dokumentom znaczników ułatwiających szybkie wyszukanie dokumentu na liście w księgach lub buforze
- Pełna obsługa przelewów, możliwość eksportowania wykonywanych w programie przelewów do systemów bankowości elektronicznej
- Automatyczne przypominanie o konieczności wykonania kopii bezpieczeństwa

Bieżąca kontrola zobowiązań i należności
- Możliwość prowadzenia bieżących, uwzględniających dane z bufora, rozrachunków z kontrahentami, pracownikami i urzędami
- Rozrachunki wielowalutowe – możliwość rozliczania transakcji inna walutą niż waluta pierwotna transakcji; automatyczne wyliczanie różnic kursowych
- Automatyczne naliczanie odsetek za zwłokę w płatnościach; możliwość wystawiania not odsetkowych ogólnych lub szczegółowych, z precyzyjną informacją o naliczeniach cząstkowych
- Mechanizmy wyceny bilansowej należności i zobowiązań w kwocie wymagającej zapłaty
- Drukowanie przelewów, wezwań do zapłaty, potwierdzeń sald i zestawień transakcji
- Automatyczne łączenie transakcji w rozrachunkach
- Automatyczne zestawianie kompensaty rozrachunków wzajemnych z kontrahentem; wydruk wezwania do kompensaty wysyłanego kontrahentowi
- Notatki i znaczniki nadawane transakcjom w rozrachunkach dla zamieszczania dodatkowej informacji

Szybki dostęp do wszystkich potrzebnych informacji
- Szybkie wyszukiwanie zbiorczych informacji na podstawie wielu różnych kryteriów
- Możliwość sprawdzenia wpływu zapisów z dokumentów w buforze na stan kont, jeszcze przed ich ostatecznym zaksięgowaniem
- Automatyczne przenoszenie kwoty z rejestru na właściwe strony kont przy wprowadzaniu danych dla VAT
- Drukowanie raportów i zestawień sporządzanych w programie w tradycyjnej formie papierowej lub elektronicznej (format PDF)
- Łączność internetowa z kontrahentem, bezpośrednio z kartoteki kontrahentów

Różnorodne zestawienia i raporty
- Automatycznie prowadzony dziennik księgowań
- Raporty wchodzące w skład ksiąg rachunkowych
- Automatyczne generowanie deklaracji podatkowych VAT 7, VAT 7K, VAT 7D, VAT UE, VAT UEK
- Automatyczne wyliczanie wartości podatku dochodowego
- Automatyczne wyliczenia i ujmowanie w deklaracjach podatkowych oraz sprawozdaniach finansowych różnic kursowych (bilansowych, wynikowych, podatkowych)
- Wydruki rejestrów VAT i ich zestawień do deklaracji
- Zestawienie kontroli płatności VAT pomocne przy określaniu limitu kwoty do zwrotu
- Nadawanie poszczególnym zapisom w rejestrach VAT znaczników ułatwiających szybkie wtszukanie potrzebnych informacji
- Automatyczne wyliczenie rocznego współczynnika proporcji dla częściowego odliczenia VAT naliczonego przy sprzedaży mieszanej
- Automatyczny bilans oraz rachunek zysków i strat obliczane w każdym momencie, z możliwością uwzględnienia dekretów w buforze
- Wykonywanie typowych raportów, w oparciu o dane zgromadzone na kontach (również zapisy i obroty konta lub grupy kont)
- Przeprowadzanie różnorodnych analiz (np. płynności finansowej przedsiębiorstwa), w oparciu o typowe wskaźniki finansowe zdefiniowane w programie
- Możliwość definiowania własnych zestawień przez Użytkownika
- Przesyłanie zgromadzonych danych do programu Analizy Finansowe
Opinie o produkcie
Liczba opinii: 0 Ten produkt nie posiada jeszcze żadnych opinii
Nowa opinia
Dodawanie opinii dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników.
Pytanie o produkt
Zadaj pytanie o produkt:
Temat
Treść
E-mail
Nr tel. (np. +48 500 100 100, 22 000 10 10)
 
Płatności online
Copyright © 2019 Adad Systems, Wszelkie prawa zastrzeżone
infolinia 801 000 321
Kontakt
Adad Systems
ul. Morgowa 4
91-223 Łódź
tel. 42 61 15 800
fax. 42 61 15 859
Nasze serwisy
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.