Polityka ochrony prywatności

Niniejszy dokument stanowi nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.

 1. Adad przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Adad z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę powierzonych danych. W szczególności Adad zabezpiecza dane przed ich udostepnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 2. Informacje sa przechowywanie i przetwarzane przez Adad z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.
 3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Adad
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników.
 5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest to niezbędne do korzystania z usług on-line oferowanych przez Adad.
 6. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawienia
 7. Dane podawane przez Użytkownika w trakcie rejestracje są wykorzystywane do celów:
  1. Realizacji umowy sprzedaży oraz świadczenia usług on-line
  2. Kontaktowania się z Użytkownikiem
  3. Jeśli kient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Adad
  Dane te mogą służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.
 8. Zebrane dane nie będą w żaden sposób udostępnianie innym podmiotom do celów marketingowych za wyjątkiem udostępnianiu podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości
 9. Adad zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych na każde zgłoszenie pisemne przesłane na adres Adad. Adad może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie uregulował wszystkich należności wobec Adad lub też swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 10. Adresy IP zawarte w logach systemowych serwerów są przez Adad wykorzystywane w calach technicznych, związanych z administracją serwerami. Adad wykorzystuje adresy IP w celach zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie)
 11. Usługi on-line oferowane przez Adad stosują pliki „cookies”. Informacje zawarte w plikach „cookies” są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych Adad, w szczególności do utrzymania sesji użytkownika po zalogowaniu, lepszego dopasowania serwisów do potrzeb użytkowników, tworzenia statystyk oglądalności. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację użytkownika oraz za ich pomocą nie są przetwarzanie lub przechowywanie dane osobowe. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie umożliwia korzystanie z Allegro, może jednak spowodować pewne utrudnienia.
 12. Formularz wypełniany przez Użytkownika w trakcie rejestracji, a także sam proces logowania (autoryzacji) realizowany jest za pomocą bezpiecznego protokołu SSL.
 13. Adad jest otwarty na wszelkie opinie, uwagi i pytania swoich Użytkowników dotyczące zachowania pufności informacji. Prosimy o ich kierowanie na adres info@adad.pl lub Adad, Cebertowicza 51, 91-164 Łódź.
infolinia 801 000 321
Kontakt
Adad Systems
ul. Morgowa 4
91-223 Łódź
tel. 42 61 15 800
fax. 42 61 15 859
Nasze serwisy
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.