Lokalizacja: Skip Navigation LinksSklep > Obsługa klienta > Regulamin

Regulamin zakupów

Sklep internetowy Adad, dostępny pod adresem esklep.adad.pl, prowadzony jest przez Adad Systems Anna Podsiadło z siedzibą w Łodzi, 91-164 Łódź, przy ul. Cebertowicza 51, wpisaną do ewidencji Referatu Handlu i Usług Urzędu Miasta Łodzi – Delegatura Łódź-Bałuty, Łódź ul. Zachodnia 47 pod numerem 12896, NIP: 726-012-75-05, REGON: 004343441, e-mail: info@adad.pl, nr telefonu: 42 61 15 800,
konto bankowe: PKO BP S.A. 6 ODDZIAŁ W ŁODZI, 60 1020 3408 0000 4102 0017 0845

 1. Sklep internetowy Adad prowadzi sprzedaż detaliczną wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez stronę www: esklep.adad.pl
 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Na każdy sprzedany towar wystawiamy fakturę VAT.
 4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
 5. Złożenie zamówienia odbywa się przez stronę esklep.adad.pl. Po złożeniu zamówienia Klientowi zostaje wysłana wiadomość e-mail o jego otrzymaniu przez Sklep.
 6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępy w magazynie lub u dostawców sklepu.
 7. Warunkiem wysłania zamówionego towaru Klientowi jest potwierdzenie przez Klienta złożenia zamówienia e-mailem oraz wypłynięcie na konto firmy zapłaty za zamówiony towar
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 9. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie firmy Adad. Kupujący jest obciążony kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu na stronie Koszty i sposoby dostawy.
 10. Termin przygotowania zamówienia do wysyłki wynosi maksymalnie 3 dni robocze, pod warunkiem dostępności w sklepie wszystkich zamówionych artykułów. Całkowity termin realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania towaru do wysyłki plus czas przesyłki właściwej dla firmy ją realizującej.
 11. Możliwe są następujące formy płatności:
  1. Przelewem bankowym na konto sklepu.
   (Numer konta w danych firmy na początku regulaminu. Wypełniając przelew, prosimy w polu "tytułem" podać NIP nabywcy oraz numer zamówienia.)
  2. Za pomocą płatności on-line (PayU)
  Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w cenniku transportu na stronie Koszty i sposoby dostawy.
 12. Na towary dostępne w sklepie udzielana jest gwarancja producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez producenta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów.
 13. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Art. 2 punkt 2, w terminie 10 dniu od otrzymania zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg. Zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
  Zwracany towar zostanie przyjęty w tym trybie tylko i wyłącznie gdy:
  1. Towar nie może być uszkodzony ani nosić śladów używania,
  2. Towar musi zostać zwrócony w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością
  3. Produkty składające się z wielu elementów nie mogą być zdekompletowane,
  4. Jakiekolwiek metki, zawieszki i inne oznaczenia towaru nie mogą być w żaden sposób naruszone.
  5. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają produkty, podlegające ochronie praw autorskich, takie jak oprogramowanie, płyty CD z muzyką itp.

  Jeśli którykolwiek z powyższych warunków nie zostanie dotrzymany, zwrot nie będzie uwzględniony.

  Aby dokonać zwrotu należy wydrukować i wypełnić dokument zwrotu oraz przesłać, na własny koszt, towar wraz z kserokopią faktury lub oryginalnym paragonem i wypełniony dokument zwrotu na adres siedziby firmy Adad.

  Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem pocztowym. Towar odesłany przesyłką za pobraniem nie będzie odbierany. Zwracany towar odsyłają Państwo na swój własny koszt za pośrednictwem Poczty Polskiej.

  W ciągu 3 dni roboczych sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w tym punkcie wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i potwierdzenie odbioru faktury zostaną wysłane do klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisane potwierdzenie odbioru faktury. Po jego otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazany rachunek bankowy. Sklep zwraca wyłącznie cenę zakupionego towaru, bez uwzględniania kosztów przesyłek.

 14. Jeżeli otrzymany towar posiada wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas transportu, może zostać odesłany przez Klienta na adres siedziby spółki.
  UWAGA: Prosimy o sprawdzenie zawartości przesyłki w trakcie odbioru! Po ewentualnym stwierdzeniu uszkodzenia towaru, prosimy o spisanie protokołu szkody (na specjalnie do tego przeznaczonych druczkach). Prosimy dodatkowo o kontakt telefoniczny lub mailowy. Do odsyłanego towaru należy dołączyć oryginał faktury oraz protokół szkody sporządzony. Tylko wtedy reklamacja z tytułu uszkodzenia produktu w trakcie transportu zostanie przez nas uwzględniona.
 15. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Adad nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta.
 16. Sklep Adad zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w sytuacji, kiedy historia współpracy podważa wiarygodności i rzetelność klienta.
 17. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie Adad. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszelkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.
 18. Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, itd.) lub innych od niego niezależnych.
 19. Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
 20. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i innych aktów prawnych obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polski.
Twój koszyk jest pusty
Pomoc on-line
Newsletter
Płatności online
Copyright © 2024 Adad Systems, Wszelkie prawa zastrzeżone
infolinia 801 000 321
Kontakt
Adad Systems
ul. Morgowa 4
91-223 Łódź
tel. 42 61 15 800
fax. 42 61 15 859
Nasze serwisy
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.